"Lidská rasa je pozoruhodné stvoření,
s velkým potenciálem,
a já doufám, že Star Trek pomohl,
aby nám ukázal, co můžeme být,
pokud věříme v nás a naše schopnosti."

- Gene Roddenberry

•••

"The human race is a remarkable
creature, one with great potential
and I hope that Star Trek has helped to show us
what we can be, if we believe in ourselves and our abilities."

- Gene Roddenberry